skip to Main Content

Wie zijn wij?

Seven Days Care is een thuiszorgorganisatie die zich inzet voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg afgestemd op uw wensen en behoeften. Er is geen andere plek dan thuis en daarom is het ons doel om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in uw vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De cliënt en diens naasten staan bij ons centraal, waardoor wij ervoor zorgen dat de cliënt de eigen regie blijft behouden.

Het zorgplan wordt dan ook zodanig opgesteld dat dit altijd bijgesteld kan worden aan de hand van uw persoonlijke situatie. Wij hebben oog voor culturele diversiteit binnen onze doelgroep waar rekening gehouden wordt met normen en waarden. Ook kan de zorg daarop afgestemd worden.

Missie en visie

Onze missie is ervoor te zorgen dat onze cliënten kwaliteit van leven behouden door passende zorg en begeleiding te verlenen. De focus ligt op het bieden van ondersteuning aan cliënten met lichamelijke en/of geestelijke belemmeringen. Ook stimuleren wij verschillende vormen van zelfredzaamheid om op eigen wijze vorm te geven aan het leven.

Dit doen wij door het opstellen van een zorgplan in een actieve samenwerking met de cliënt, diens naasten en andere betrokkenen. Hierin zorgen we voor de zorg en welzijn van de cliënt en is afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, culturele achtergrond, gewoontes en behoeften. Wij kijken hoe dit het beste ingevuld kan worden om het maximale uit de kwaliteit van het leven te halen.

Onze medewerkers

Ons personeel bestaat uit vakbekwame zorgverleners met hart voor zorg die zich te allen tijde in zetten om de beste zorg op maat te leveren. Onze medewerkers beschikken over de benodigde competenties om u op zowel somatisch, psychisch en sociaal emotioneel bij te staan in uw zorgvraag. Daarnaast blijven onze medewerkers zich continu ontwikkelen aan de hand van scholing.

Back To Top