skip to Main Content

Persoonlijke verzorging

Ziekte, handicap of ouderdom kunnen beperkingen geven. Veel mensen willen echter zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven zonder anderen te veel te belasten. Wij bieden dan een helpende hand, een luisterend oor en deskkundig handelen. Met hulp bij persoonlijke verzorging bent u in staat langer thuis te wonen.

Aan- en uitkleden
Het douchen en wassen
Het ondersteunen bij het in en uit bed komen
Hulp bij de toiletgang
Het klaarzetten van maaltijden
Het ondersteunen bij hoe u met een ziekte of handicap kunt omgaan
Het aantrekken van steunkousen

Verpleging

Wanneer u door ziekte of een ongeval verpleging nodig heeft of wanneer u na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk naar huis wilt, kunt u een beroep doen op ons. Ook in geval van een handicap of gezondheidsproblemen is het prettig in uw eigen woonomgeving te blijven. Wij coördineren de zorg die u nodig heeft en geeft u advies over uw situatie.

Het zwachtelen
Het meten van de bloedsuikerwaarde en hulp bij toedienen insuline
Het verzorgen van een stoma
Het verzorgen van een wond
Het innemen van medicijnen
Het aanvragen voor het gebruik van hulpmiddelen
En overige verpleegtechnische handelingen zoals het wisselen van een katheter, injecties toedienen, drainspoeling en verzorgen

Begeleiding

Soms kunt u onverwachts in een fase terechtkomen waarin u de regie kwijt bent over een aantal essentiële zaken in het leven. De oorzaak hiervan kan verschillend zijn, vaak ligt hier psychosociale problematiek aan ten grondslag. In deze fase kunt u ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben om alles weer in gang te zetten. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij financiële zaken, maatschappelijk werk, sociale begeleiding. We helpen u graag bij het aanbrengen van structuur in uw leven en het behoud van de regie over uw welzijn en gezondheidsstabilisatie.

Back To Top